• Strona Główna   • O Firmie   • Zezwolenia   • Oferta   • Współpraca   • Kontakt   

ZEZWOLENIA

Działamy na podstawie decyzji nr 78/2005 wydanej przez Starostę Powiatu Wrocławskiego zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie zakładu i dopuszczającej wytwarzanie na tym terenie określonych odpadów, a także zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania określonych odpadów.

Usługi w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu świadczymy na podstawie licencji nr TU – 012981 na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na terenie Wspólnoty Europejskiej wydanej przez Ministra Infrastruktury.