• Strona Główna   • O Firmie   • Zezwolenia   • Oferta   • Współpraca   • Kontakt   
 
 W związku z planowanym do realizacji projektem pt.

"ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA BRONSON POPRZEZ WPROWADZENIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNEJ I PRODUKTOWEJ W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH"

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje;
Działanie 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP";
Poddziałanie 1.5.1 "Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny";
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej)
ogłaszamy następujące zapytania ofertowe:


Zapytanie ofertowe 001:
Roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego
Modyfikacja zapytania ofertowego 001 - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - korekta
Zdjęcia dachu
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 001/2016
Zapytanie ofertowe 002:
Zakup linii myjącej do tworzyw sztucznych
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 002
Zapytanie ofertowe 003:
Zakup schładzarki
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 003W związku z planowanym do realizacji projektem p.t.

"POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ FIRMY BRONSON W KIEŁCZOWIE"

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna; Działanie 3.2 "Efektywność energetyczna w MŚP" - konkurs horyzontalny"; w ramach konkursu o dotacje ogłoszonego w dniu 30.06.2016 r.)
ogłaszamy następujące zapytanie ofertowe:


Zapytanie ofertowe nr 1:
Gospodarka niskoemisyjna - zapytanie ofertowe nr 1
Oświadczenie o braku powiązań
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/2017


Zapytanie ofertowe 004:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 004
Wykonanie audytów energetycznych dla budynków wchodzących w skład Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych P.H.U. BRONSON
Zapytanie ofertowe 005:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 005
Wykonanie dokumentacji projektowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 kW zlokalizowanej na budynkach wchodzących w skład Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych P.H.U. BRONSON wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę